Деветокласници за толерантност и активна гражданска позиция РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Деветокласници за толерантност и активна гражданска позиция

На 15.04.2015 г. в рамките на училищния проект „На кръстопътя на живота“ учениците от ІХ г клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха интересна сесия на тема „Учене чрез опит и преживяване в групата“. Модератор беше Здравка Радева, главен учител, ръководител на проекта, която запозна учениците с целта на занятията – чрез провеждане на интересни ролеви игри, брейнсторминг, фокус групи и други форми младите хора да се научат да отстояват себе си, да общуват помежду си, да вземат информирани решения, да разрешават конфликти, да устояват на натиска на другите. Учениците представиха своята гледна точка при определяне мястото на всеки човек в обществото. Чрез съпреживяване в ролевите игри „Кой съм аз?“, „Къде е мястото ми сред другите?“, „Толерантни ли сме?“ те показаха, че са съпричастни към проблемите на обществото и имат желание да изградят активна гражданска позиция. В сесията активно се включи Жанет Петрова от ІХ г клас, която като член на градския училищен парламент участва в обучение за толерантност и превенция на агресията, организирано от МОН, в град Варна. Интересът към сесията показа, че темата за човешките съдби има място в сложния кръстопът на живота.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Деветокласници за толерантност и активна гражданска позиция