Детска полицейска академия в ОУ „Любен Каравелов“, Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Детска полицейска академия в ОУ „Любен Каравелов“, Попово

На 19.03.2015г. се проведи Детска полицейска академия с учениците от Vа клас при ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово и служители на РУ „Полиция“, гр. Попово и Областна дирекция на МВР- Търговище. Учениците посетиха център за настаняване на хора, пострадали от насилие, където  заедно с полицейските служители обсъдиха основните опасности в ежедневието ни.
След това учениците наблюдаваха впечатляваща демонстрация, изнесена от полицейски кучета и полицейските служители, които се грижат за тях. Демонстрацията включваше представяне на послушание и залавяне на престъпник.

Росица Пенчева
Класен ръководител на Vа клас

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Детска полицейска академия в ОУ „Любен Каравелов“, Попово