Ден на толерантността във Второ начално училище „В. Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Ден на толерантността във Второ начално училище „В. Левски“ гр. Омуртаг

   Днес учениците от Второ начално училище "Васил Левски" гр. Омуртаг празнуваха Денят на толерантността. На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
           На празника присъстваха родители от общността.
           Чрез презентация за толерантността учениците научиха много за доброжелателството, разбирането и съпричастността един към друг, за многообразието и уважението на хората в него. Учениците от групата за СИП "Фолклор на етносите" рецитираха, танцуваха танци на различни етноси. Празникът по традиция завърши с кръшно българско хоро, на което се хванаха ученици, родители и учители.

Татяна Петрова-директор




НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ден на толерантността във Второ начално училище „В. Левски“ гр. Омуртаг