Ден на толерантността РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ден на толерантността

 На 16 ноември 2018 година учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава проведоха инициативата „Ден на толерантността“ по проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“ BG05M2OP001-3.002-0085-С01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ под мотото „Различни, но заедно“.
На празника присъстваха представители на РУО, партньорите – Община Омуртаг, ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово, директори на училища от община Омуртаг и родители.
Ученици от клуб „Искри край огнището“ , облечени в носии, посрещнаха гостите  с традиционни за българската, турската и ромската кухня ястия. 
Учениците от танцов състав „Етноритми“ представиха танци на различните етноси.
Под мотото „Различни, но заедно“ учениците разкриха богатия фолклорен свят на етносите и се убедиха, че в приказките, преданията и песните на всички етноси се говори за едни и същи неща – правда, любов, щастие …
 
 
Емилия Стефанова
Директор
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ден на толерантността