Ден на розовата фланелка във Второ начално училище  „Васил Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ден на розовата фланелка във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

         На 24 февруари 2016 година във Второ начално училище «Васил Левски» гр. Омуртаг бе отбелязан Международния ден срещу тормоза „Ден на розовата фланелка“ под надслов „Мъже срещу тормоза: на нас ни пука за нашите деца!“   във връзка с Национална кампания „Да бъдеш Баща“. Присъстваха много бащи на ученици от училището.
         Учениците, учителите и родителите  с желание се включиха в инициативите –  учениците бяха облечени в розови дрехи,  с розова лентичка  на дрехата с надпис „ Заедно срещу тормоза“, „Не на тормоза“, „Не на тормоза ...в училище, на улицата, в интернет” и др. На родителите бе връчена грамота за участие в инициативата. Учениците пуснаха розови балони с послания против тормоза и спонтанно сътвориха  розово сърце.
     Инициативата е свързана и с дейностите по проект „Изкуството да успяваме заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ, акцентиращ на активното взаимодействие на училището с родителската общност за успешно преодоляване на отпадането на учениците от училище и мотивирането на родителите да участват в училищния живот.

      
Татяна Петрова-директор
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ден на розовата фланелка във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг