Дейности във Второ начално училище „Васил Левски”, гр. Омуртаг,  с които е  отбелязан Световния ден на възпоменание РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Дейности във Второ начално училище „Васил Левски”, гр. Омуртаг, с които е отбелязан Световния ден на възпоменание

 за жертвите от пътнотранспортните произшествия /16 ноември /

 Във връзка със Световния  ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия- 16.11.2014г. във  Второ начално училище „Васил Левски”, гр. Омуртаг се проведоха  различни дейности  през цялата седмица.
Пред всички ученици по класове беше представена  презентация на тема „Безопасност на движението“. С учениците от първи клас се проведе беседа на тема: „Опасностите на пътя, правилата за движение и отговорностите на всички участници в уличното движение“. Изготвено бе  информационно табло: „Стоп на пътните произшествия“. Бяха припомнени правилата за движение по пътя с велосипед и се проведе демонстрация на майсторско и безопасно управление на велосипед от ученици. Учениците от първи клас попълниха чек листове за безопасния път на първокласника „от дома на училище и обратно“, които бяха обработени от класните ръководители.
Толерантността и споделената отговорност са залог за намаляване на грешките и безсмислените нещастия по пътищата.
 Т. Петрова – директор на Второ начално училище „Васил Левски”, гр. Омуртаг
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Дейности във Второ начално училище „Васил Левски”, гр. Омуртаг, с които е отбелязан Световния ден на възпоменание