Дейности през Седмицата на Земята РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Дейности през Седмицата на Земята

На 19.04.2016г. в Туристическия център в гр. Търговище беше проведен час по екология. Това е една от многото  прояви  на учениците от Четвърто основно училище  „Иван Вазов „ по случай седмицата на Земята. На малките природо-любители от 5-ти клас , госпожа  Радичкова представи презентация на тема :   „ Зеленото богатство на Търговищкия край”.  Учениците се запознаха с флората и фауната в търговищките паркове – „Борово око „ , „ Боровец „ , „ Парка ” , „Юкя „,  научиха много интересни факти за защитените растения в тези региони – урумово лале , горска иглика , дива циклама , обикновена пърчовка , блатно кокиче и др..
Учениците от прогимназиален етап изработиха екоречници с думи  свързани с екологията и опазване на околната среда, като: екологична етика, рециклиране, природозащитно възпитание, Червена книга и др. Тези екоречници те подариха  на съучениците си от начален етап.
Дейностите през седмицата продължиха с почистване района на училището, окопаване на градинките и с рисунка на асфалт за най-малките.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Дейности през Седмицата на Земята