Дейности на ЦКО, гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Дейности на ЦКО, гр. Търговище

16 февруари, 2015 г. ПГТЛП, гр. Омуртаг. – запознаване на учениците от 12 клас с Националния портал за Кариерно ориентиране и дискусия, свързана с продължаване на тяхното образование и намиране на подходяща работа. По покана на Центъра в срещата взе участие господин Евгени Ефтимов –представител на ДБТ-гр.Омуртаг, който запозна учениците с възможностите, които предлага Бюрото по труда след завършване на средно образование.
11 март, 2015 г. – разговор с учениците от  11а клас, II СОУ „Проф. Н. Маринов”, гр. Търговище. Представен беше Националния портал за Кариерно ориентиране, дискутирани бяха възможностите за кандидатстване, които предлагат Висшите учебни заведения. Разискваха се актуални въпроси, свързани с продължаване на образованието на дванадесетокласниците и видовете специалности в различните университети. Бъдещите студенти приеха с радост екипа на ЦКО и го „бомбардираха“ с въпроси, касаещи тяхното бъдеще и професионална реализация.
18 март, 2015 г. в ПГТХВТ „Алеко Константинов“, гр. Търговище - среща на учениците от 12 клас с преподаватели от Висш университетски колеж - Сливен, към ТУ София. Презентирани бяха бакалавърските програми и специалностите в университетския колеж.
Екипът на ЦКО, гр. Търговище благодари на ръководствата на учебните заведения и на директора на ДБТ в гр. Омуртаг, г-н  Петър Петков за съдействието и ползотворните срещи.

ЦКО, гр. Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Дейности на ЦКО, гр. Търговище