Дейност по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Дейност по проект "Изкуството да променяме нашия свят" на Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

 ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ "ИЗКУСТВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ СВЯТ"  НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ
 
            Екипът и учениците от Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг организираха по своеобразен начин  Дейност 5  Празник "Пъстър Великден"  по проект "Изкуството да променяме нашия свят", финансиран от ЦОИДУЕМ, Договор: БС – 33.18 - 3 – 003/29.10.2019 г., КП 33.18-2019 , съвместно с Община Омуртаг. 
            Предвид обявената извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на COVID- 19 и преминаване на обучение от разстояние в електронна среда учениците  работиха в домовете си. Екипът предостави подкрепящи материали и събра изработеното от децата и наставниците, съвместно с тяхните родители. В хода на работа учениците изпращаха снимков материал от дейността си у дома.  
            Екипът на проекта: Татяна Петрова – ръководител на проекта и директор на училището, Вилдан Еюбова – координатор на проекта и Йорданка Николова – ръководител на групата ученици, предостави чрез социалния патронаж към Община Омуртаг постери с послания и пожелания за Великденските празници за  раздаване по домовете на възрастни хора и хора в неравностойно положение.  
            В община Омуртаг екипът на проекта,  съвместно със заместник  кмета на общината - г-н Юнал Османов, г-жа Фатме Назимова-Директор на Дирекция «Стопански и хуманитарни дейности» в община Омуртаг, бе подредена и разгледана  изложба от изработената от учениците великденска украса. 
          Учениците от Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг при други обстоятелства щяха да вземат участие в ежегодно организирания общоградски празник "Пъстър Великден".   
          В условията на извънредно положение учениците успяха да се запознаят с българските народни обичаи, свързани с празника Великден, да развият и покажат своя  усет за красота, увереност и желание за изява и демонстриране на творческите си възможности. Развиха и чувство за приемане на обичаи, които не са ромски, усетиха многообразието на обичаите на хората, живеещи в града и общината.
 
Татяна Петрова Петрова-ръководител на проекта
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Дейност по проект "Изкуството да променяме нашия свят" на Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг