„Да посрещнем пролетта!“ – занятие в ПИГ ІІ клас във Второ СОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Да посрещнем пролетта!“ – занятие в ПИГ ІІ клас във Второ СОУ

          Второкласниците от ПИГ със старши възпитател Цв. Димитрова – Второ СОУ “Проф. Никола Маринов“ Търговище – посрещнаха пролетта по необичаен начин. На 22.03.2016 г. те проведоха своите дейности по интереси, като използваха интерактивния модул. Урокът започна с песента „Закука кукувичка“, която извести, че е дошла пролетта. С презентацията „Пъстроцветна пролет " децата си припомниха промените, които настъпват в природата през сезона. Гатанките на дядо Пънч за пролетните цветя провокираха учениците да поставят правилната буква в отговора при думи, където има разлика в изговор и правопис. Съставяне на кръстословица с опорна дума „пролет“, рисуване с програмата  Paint, изработване на цветя от хартия, слушане на подходящи мелодии, пресъздаване на красива пролетна картина на дъската, изпълнение на песента „Рипни, Калинке" – всичко беше забавно и полезно за второкласниците, които си пожелаха да бъдат здрави, усмихнати и по-добри.
          На урока присъстваха: директорът на училището Г. Панайотова и помощник - директорите Г. Йорданова, Пл. Иванов, възпитатели. Проведените дейности станаха повод за сбирка на методическото обединение, на която възпитателите обмениха опит по различни въпроси, свързани с организацията на работата в ПИГ.
                                                                                                                      Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Да посрещнем пролетта!“ – занятие в ПИГ ІІ клас във Второ СОУ