Да помогнем на планетата! РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Да помогнем на планетата!

Към „Най-големият урок в света“ се присъединиха и учениците от Х г клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Здравка Радева. „Как да помогнем на планетата?“ – това бе темата на разговора, който те проведоха на 29.09.2015 г. Планът на ООН съдържа 17 цели, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно място за всички.Той ще се изпълнява от всички държави и всички заинтересовани страни в условията на партньорско сътрудничество.

Прочетете пълния текст на Декларацията на световните лидери по повод приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие - ТУК

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/WWL/Transforming_our_world_BG.pdf

 Йорданка Филева – главен учител
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Да помогнем на планетата!