Човекът и природата – интересна учебна дисциплина РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Човекът и природата – интересна учебна дисциплина

На 27.02.15 г. ученици от IV клас на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище гостуваха в кабинета по биология, където имаха специално занятие с Емилия Николова – старши учител по биология и здравно образование. Проведеният урок е част от инициативите, ориентирани към осъществяване на плавен преход между начален и прогимназиален етап на образованието. Уроците са включени в Плана за квалификация на педагогическите кадри в I ОУ „Хр. Ботев“ през учебната 2014/2015 г. 
Целта е у малките ученици да се изградят вербални и визуални нагласи за по-високия етап от обучението им. Темата на урока по учебната дисциплина Човекът и природата беше: „Приспособяване на растенията към средата на живот“. Тъй като тази урочна единица е обобщителна, г-жа Николова използва знанието на четвъртокласниците по темите от съответния раздел в учебното съдържание. Чрез мултимедийна презентация бяха припомнени важни научни факти. Учениците работиха в своите учебни тетрадки, където в табличен вариант отразиха наученото за групите растения според средата на живот.

Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Човекът и природата – интересна учебна дисциплина