Четвъртокласниците на ІІ СОУ Търговище – с послания против насилието РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Четвъртокласниците на ІІ СОУ Търговище – с послания против насилието

 

„Не на тормоза в училище!“ - под този надслов на 26.02.2016г. учениците от полуинтернатните групи от 4. клас на Второ СОУ „Професор Никола Маринов” Търговище отбелязаха Световния ден за борбата с тормоза в училище. Денят на розовата фланелка се чествав последната сряда на месец февруари. На този ден малките ученициказаха „Стоп на насилието!“. Тезакачиха розови емблеми на гърдите си, за да изразят своята позиция на неприемане на тормоза в училище.На розови балони написаха интересни послания за доброто и справедливостта, като ги показаха с удоволствие на съученици и приятели и ги призоваха да се включат в тяхната инициатива. Учениците от полуинтернатна група 4 „а” и 4 „г”клас изготвиха и табло с посланияза това, как да бъдем по-добри. Те споделиха, че между тях има много деца, готови да помогнат на всеки, изпаднал в беда, включително и на тези, които упражняват тормоз и агресия. Дейностите за отбелязване Деня на розовата фланелка организираха старши възпитателите Наталия Илиева, Гюлфие Велиева и Радка Атанасова.

Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Четвъртокласниците на ІІ СОУ Търговище – с послания против насилието