Четвъртокласници от I ОУ „Христо Ботев“ се подготвят за пети клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Четвъртокласници от I ОУ „Христо Ботев“ се подготвят за пети клас

Преходът между начален и прогимназиален етап на средното образование е специфичен и доста труден момент за учениците. Затова преподавателите от двата етапа в I ОУ осъществяват екипни дейности, чрез които да го направят по-лесен и  плавен за децата. В този аспект стремежът към приемственост е една от приоритетните традиции в ботевското училище.
На 25.02.15 г. учениците от IV в клас / класен ръководител Л. Иванова / и IV г клас / класен ръководител П. Иванова/ посетиха кабинета по география в I ОУ, за да се запознаят с една нова учебна дисциплина, която ще изучават в пети клас. Поканата към тях беше отправена от Ц. Куюмджиева – старши учител по география и икономика.
Малките ученици разгледаха видовете географски карти, таблата и макетите в кабинета по география. Някои от произведенията, изложени тук, са дело на по-големи ученици, които имат афинитет към областта на географията. Четвъртокласниците бяха впечатлени от многообразието на растителния и животинския свят в различни  географски области. С интерес изслушаха увлекателния разказ на г-жа Куюмджиева за това, какво изучава привлекателната наука, която тя преподава с удоволствие вече толкова години. В края на този нетрадиционен урок децата изразиха своето нетърпение да започнат заниманията им по география през новата учебна година.

Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Четвъртокласници от I ОУ „Христо Ботев“ се подготвят за пети клас