„Чети с мен РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Чети с мен" в ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово

В национална кампания "Чети с мен" по инициатива на Министерството на културата и със съдействието на Министерството на образованието и науката  се включиха повече от 400 ученици, учители, родители и приятели на ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово. Събитието се случи благодарение на чудесното партньорство между ОУ "Л. Каравелов" и НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1882" - домакин на празника на четенето. По покана на директора на ОУ "Л. Каравелов"  г-жа М. Димитрова, която включи училището в кампанията "Чети с мен" още на тържественото откриване на учебната година на 15 септември, с нас четоха г-н Г. Георгиев - Председател на Общински съвет - Попово и Председател на НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1882" Попово, г-н А. Атанасов - Ръководител на звено "Образование" при Община Попово, г-жа Р. Георгиева - Експерт в отдел "Култура" при Община Попово, г-жа Р. Христова - Секретар на НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1882", местни творци от "Литературен клуб" при читалището.   Изключително атрактивно бе представена история от нашия край - "Легендата за Антола" от Юлияна Петрова - секретар на читалище "Искра" с. Паламарца в съпровод на кавал (кавалджия Росен Георгиев).  С четене на езиците, изучавани в училището , се отбеляза и Европейския ден на езиците. Ралица от ІІб клас и Тони от VІІІа клас поздравиха с песен приятелите на книгата.
Четенето продължи в библиотеката и залите на читалището.
Празникът на четящите хора бе организиран от училищната библиотека на ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово с  екип от учители и с помощта на НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1882" гр. Попово.
Учениците от ОУ "Л. Каравелов" започнаха създаването  на "Най - дългата книга в картинки" с първите 280 рисунки.
Четящите хора от ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово показаха колко интересно и забавно е четенето.
Антоанета Йорданова
училищен библиотекар
ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Чети с мен" в ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово