Българските държавни институции… Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Българските държавни институции… Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие

Конституцията на Република България, къде е мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система, как функционира Районния съд в Попово като част от цялата съдебна система. Запозна ги със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители. Младите възрожденци получиха отговор на многобройните въпроси, които задаваха относно личностните и професионални качества, които трябва да притежават хората, които раздават правосъдие, за символите на Темида, как се взима справедливо решение, как в България се става съдебен заседател, как се разпределят делата, има ли правила за посещение в съда и за присъствие в съдебните заседателни зали? Учениците проявиха интерес и към наказателното право и наказателната отговорност на младите хора,  към прояви на домашно насилие, към последиците при извършени престъпления сред непълнолетни и кои техни проблеми като бъдещи граждани могат да бъдат съотнесени и защитавани от тази институция. Във втората част на занятието учениците разгледаха двете съдебни заседателни зали. Имаха възможност да седнат на местата на магистратите и съдебните служители. Импровизирано влязоха в ролята на съдии, прокурори и адвокати.
Занятието протече при изключително голям интерес. То допринесе за повишаване информираността и правната култура на подрастващите.
  
             Елка Кръстева
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Българските държавни институции… Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие