Ботевци – част от „Да разлистим старите книжки от времето на баба и дядо“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ботевци – част от „Да разлистим старите книжки от времето на баба и дядо“

 На 17.02.2016 г. ученици от IV в /кл. ръководител Н. Миланова – ст. учител в начален етап/ и IV д клас /кл. ръководител В. Петрова – ст. учител в начален етап/ станаха част от инициатива на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище – „Да разлистим старите книжки от времето на баба и дядо“. Срещата изложба бе организирана в Детския отдел.
 С интерес учениците разгледахапредставените старидетскикниги, издаденипреди 1970 г., и частотсбирката „Старикниги“, издаденипреди 1950 г. Най-старатакнига, която еоткрита в Търговище и е в нашатабиблиотека, също беше обект на внимание. Тя е издадена през 1815 г. Децата имаха възможност да почетат от старите книги, като всеки си избра тази, която най-много му допада.
 Целтанаизложбатабедазапознаемалкитечитателисъсстаропечатането и творбитенанай-известнитезавреметосихудожнициилюстратори.Децатабяхавпечатлениотсрещата с книжкитеот„времето на баба и дядо“.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ботевци – част от „Да разлистим старите книжки от времето на баба и дядо“