left-shadow
Бинарен урок по човекът и природата и по математика в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Бинарен урок по човекът и природата и по математика в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен

             Какво е общото между биологичната клетката и действията с десетични дроби беше представено на открит урок проведен на 18.02.2020 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен.   Бинарният урок по човекът и природата и по математика на тема „Клетка и действия с десетични дроби“ се проведе в присъствието на представители на РУО град  Търговище г-н Стефан Станчев - началник отдел ОМДК, г-жа Маргарита Гаджовска -  старши експерт по математика,  г-жа Мариана Петкова - старши експерт по природни науки и екология, учители по математика и човекът и природата от общините Попово и Опака. Соня Томиславова - главен учител и Радалия Касърова, старши учител по математика – представиха по нестандартен начин възможността да се усвояват нови знания по човекът и природата и да упражнят знанията на петокласниците върху действията с десетични дроби. Освен конкретните образователни задачи, учениците показаха, че могат да  анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да определят частите на клетките като използват рисунки и схеми; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат.
            Присъстващите учители участваха и в работна среща на тема „Мотивиране на учениците за учебна дейност по математика и по природни науки“, която е част от плана на Регионалния методически съвет към РУО – Търговище. Бяха изказани мнения, че учителите използват различни подходи за работа в час и извънкласни занимания, които подкрепят мотивацията за учене – прилагане на мултимедийно презентиране на изучавания материал, решаване на казуси, ролеви игри и симулации, разработване на проекти. Изтъкнато беше, че е важно да се отчитат индивидуалните и възрастови особености на учениците, техните интереси и влияние на семейната среда. От съществено значение за мотивирането на учениците е те да виждат реалното приложение на знанията и уменията, които придобиват в училище, както и връзката между различните учебни предмети. Единодушно е мнението, че подобни форуми са изключително полезни за учителите и всеки може да си „открадне“ идея, която да пречупи през своето виждане и да я приложи в работата си.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Бинарен урок по човекът и природата и по математика в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен
right-shadow