Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

           Децата от групата за допълнително обучение по български език по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, обучаващи се в подготвителната група във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг съвместно с родителите си изработиха мартеници и с радост посрещнаха Баба Марта.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг