Баба Марта в Прогимназия ”Акад. Даки Йорданов” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Баба Марта в Прогимназия ”Акад. Даки Йорданов”

Наближава Първи март! С идването на Баба Марта се свързва и обредното кичене на животни, хора, къщи с мартеници. Мартеницата е накит-амулет, който според народното схващане предпазва човека от уроки, зли очи и демонични същества. С много желание учениците от ПИГ в  Прогимназия изработиха мартенички в часовете за занимания по интереси и оформиха кът на Баба Марта.

Възпитателите от ПИГ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Баба Марта в Прогимназия ”Акад. Даки Йорданов”