Атрактивни уроци с прилагане на платформата mozaBook  в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Атрактивни уроци с прилагане на платформата mozaBook в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово

 Учителите от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово отново са изправени пред предизвикателствата на новостите в образователно-възпитателния процес. Желанието да осигуряват на учениците си вълнуваща нова перспектива ги вдъхнови и доведе до прилагане на платформа, която подпомага развитието на умения у децата и извършване на експерименти. А това е   mozaBook.
 МozaBook е многоезичен софтуер с вградени приложения на образователни видеоклипове, интерактивни 3D модели, които се превеждат и на български език. Ефектните, анимирани презентации, допълнени с видеоклипове и 3D сцени подобряват визуалната култура на учениците и засилват интереса към ученето.
 Почти целият педагогически колектив е обучен за работа с платформата. Обучителите са водещите специалисти от Microsoft IT Academy и КЕЙСИЕМ ЕООД София г-н Калин Киров и г-н Илко Ангелов. Този  уникален начин за практикуване и задълбочаване на придобитите знания обучените учители показаха на педагогическата колегия, като успешно разработиха продукти по своите учебни дисциплини и ги представиха като открити практики.
 „Приказката „Василица“ от Йосиф Нунев – това беше темата на урок по извънкласно четене в IIIб клас на 14.01.2016 г. Под ръководството на Ани Иванова – старши учител в начален етап, учениците изпълниха редица разнообразни интерактивни задачи, сред които подреждане на изречение, откриване на грешки в текст, свързване на картини и текст, решаване на кръстословица, подреждане на пъзел и др.
Ученето е вълнуващо по човекът и природата в IV клас. По темата: „Среда на живот“ Диляна Димова – главен учител в начален етап – съчета използването на платформата mozaBook с „Енвижън“ и КласДоджо на 20.01.2016 г. Откритият урок бе демонстрация на интересно и полезно обучение със забавление.
Истинско удоволствие от решаването на задачи демонстрираха учениците от  Ів клас и старши учител в начален етап Илияна Петрова в  открития урок по ЗИП – математика на 19.02.2016 г. Учениците решаваха числови изрази, сравняваха, пазаруваха и работиха с пари, откриваха грешки.
На 26.02.16 г. Ганка Гатева – старши учител в начален етап – проведе открит урок за ЗИП по български език и литература с прилагане на платформата mozaBook. Темата на урока беше „Беззвучните съгласни Ц и Х“.  С помощта на интерактивни упражнения, обогатени с  илюстративен материал и забавни игри, те показаха отлични знания и умения.
Серия открити уроци бяха проведени и в прогимназиален етап. Целта беше учителите да покажат възможностите на платформата mozaBook по различни учебни предмети. На 22.02.2016 г. Елка Григорова – старши учител по биология и здравно образование, съвместно с учениците от VIIа клас демонстрираха mozaBook по темата: „Тип членестоноги“. Използването на платформата по биология и ЗО разкрива възможности за по-добро онагледяване на организмите в тяхната реална среда чрез 3D клипове и създава предпоставка за задълбочено усвояване на знанията чрез различни типове задачи и упражнения.
Учениците от VIб клас имаха възможност да демонстрират mozaBook в урока по информационни технологии с Пламен Стефанов – ръководител компютърен кабинет – на 07.03.2016 г. Темата беше: „Формули и адреси в Excel“. За изработката на работна тетрадка бяха използвани възможности, които предлага програмата: интерактивно упражнение от тип „Съответствие“ и тип „Верига“. С цел случайно избиране на ученик за работа на дъската, бе използван сайт, вмъкнат с интерактивен изглед.
На 10.03.2016 г. се проведе открит урок по физика и астрономия в VIIa клас под ръководството на Росица Иванова – старши учител по математика и физика и астрономия. Темата на урока бе „Лещи“. Учениците изпълниха множество разнообразни интерактивни задачи и наблюдаваха клипове от 3D библиотеката на mozaBook, свързани с приложенията на лещите в живота.
„Кръстоносните походи“ – това беше темата на урока по история и цивилизация в VIIIа клас при Елка Кръстева – главен учител по история и цивилизация, проведен на 11.03.2016 г. Демонстрирани  бяха 4 тематични приложения. Интерес за учениците бе и използването на интерактивния 3D модел „Тамплиерите XI - XIII век”.
Учителите от ОУ „Любен Каравелов“ сме убедени, че mozaBook е един интерактивен начин на обучение, който разширява учебния инструментариум на учителя и помага за повишаване интереса на учениците. Учителите сами изработват продукти, като консултанти са колегите, които чрез интерактивни упражнения, в резултат на придобитите креативни, технологични и  комуникативни умения правят ученето интересно и увлекателно, а знанията – трайни. Това повишава качеството на образованието. На нашите ученици! Учениците от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово.
 
Училищен пресцентър
 ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Атрактивни уроци с прилагане на платформата mozaBook в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово