„Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика”: взаимно обучение в Естония РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика”: взаимно обучение в Естония

 От септември 2015 година Първо СОУ „Свети Седмочисленици” започна двегодишно европейско сътрудничество с още седем европейски училища по Програма Еразъм +. Търговищката гимназия е инициатор и координатор на проекта, в който нейни партньори са образователни институции от Хърватска, Естония, Германия, Италия, Литва, Португалия и Испания. Темата на партньорството е „Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика”, а основен краен продукт-електронна образователна платформа. Финансирането е от Европейската Комисия.
 Една от планираните дейности по проекта е организирането и провеждането на петдневно интернационално обучително събитие с участието на преподаватели по математика от всички партниращи си училища. Обучението беше проведено в периода 15-19 февруари в Талин, столицата на Естония. По време на събитието участващите учители обмениха опит и добри практики в методиката на преподаване на математика на 13-19 годишни ученици (целева група в рамките на проекта), уеб-базирано, интердисциплинарно проектно-ориентирано и интерактивно обучение, използване на образователен софтуер и различни компютърни приложения, с прилагането и използването на които да мотивират учениците и да направят по-забавно и атрактивно овладяването на математически знания и умения.
 Основната част от работните сесии беше посветена на представянето на електронната платформа, създадена от българския партньор, и използване на възможностите й за създаване на образователни материали и ресурси. Обучението беше организирано под формата на взаимно обучение, практически семинари и работни ателиета и проведено в компютърните кабинети на естонското училище. Първа гимназия беше представена от петима преподаватели по математика и главен учител-координатор на проекта. Те, в партньорство с учители от Хърватска и Португалия, обучиха своите колеги как да създават курсове, различни видове задачи, тестове, уроци и образователни игри в платформата MOODLE.
 Останалите работни сесии от петдневното обучение засегнаха богата палитра от теми: представяне на обучението по математика в партниращите си училища; използване на програмата Remote Control, при която всеки ученик разполага с дистанционно устройство за даване на отговор на тестови въпроси; демонстрация и обучение за използването на Kahoot за лесно и бързо създаване на тестови образователни игри; създаване на материали с използване на динамичния математически софтуер Geogebra; използване на софтуернте продукти Prezi за създаване на презентации и Hot Potatoes-на различни типове въпроси, задачи и тестове; използване на платформата e-Twinning за популяризиране на партньорството и за безопасна електронна комуникация, включително и между ученици от осемте училища.
 Няколко от училищата представиха урочни планове, създадени от техни учители като дейност по проекта. Бяха обсъдени и избрани теми за по-нататъшно създаване на планове за уеб-базирани, проектно-ориентирани и практически уроци, които да бъдат предоставени за използване от други учители по математика, извън рамките на партньорството.
 Участниците в обучителното събитие получиха и възможност да опознаят моменти и елементи от историята, културата и традициите на страната-домакин. Гостуващите учители разгледаха Стария град и оцениха уникалността и колорита на архитектурата. Посетиха и Естонския етнографски музей на открито, където се запознаха с традициите в строителството на сгради, бита и ежедневието на естонския народ от 17-20 век.
 След завръщането в страните си, участниците в обучението планират да информират училищните общности, широката общественост и възможно най-голям брой свои колеги за споделените в Естония опит и знания. По този начин резултатите от дейностите по проекта ще бъдат разпространени и мултиплицирани на местно, национално и международно равнище, чрез използване на вече създадени контакти и партньорски мрежи. Това ще гарантира качеството, устойчивостта и дългосрочното въздействие на партньорството, водеща роля в което има Първо СОУ „Свети Седмочисленици”.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика”: взаимно обучение в Естония