„Активна, атрактивна и интерактивна Европейска е-математика” в Първа гимназия РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Активна, атрактивна и интерактивна Европейска е-математика” в Първа гимназия

         Първа гимназия, следваща започнатата преди почти деситилетие тенденция на отваряне към по-широки Европейски хоризонти, стартира ново международно партньорство. То е резултат от успешна кандидатура по Програма Еразъм+ и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Одобреният проект е стратегическо партньорство в сферата на училищното образование, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” и е с приблизителен бюджет 190 хил. евро. Търговищкото училище има водеща роля в проекта и ще работи в екип с още осем образователни институции от Германия, Естония, Италия, Испания, Литва, Португалия, Франция и Хърватия. „Активна, атрактивна и интерактивна Европейска е-математика” е темата, по която партньорите ще си сътрудниат до края на месец август 2017 година.
 Вече започнаха дейностите както на местно, така и на Европейско ниво. Беше проведена първата транснационална среща по проекта, на която присъстваха представители от партниращите училища, а домакин беше търговищкото училище. Партньорите се запознаха с договорните ангажименти, обсъдиха и планираха в детайли работната програма за първата проектна година, разпределиха задачите и отговорностите на всяка една от сътрудничещите си образователни институции. Акцент в програмата на срещата беше работна сесия, на която участниците представиха обучението по математика в своите училища, иновации в методиката на преподаване, уеб-базирано обучение и софтуер, използван от учителите за създаване на електронно учебно съдържание. Обменът на информация по тези теми е от огромна значимост за успеха на партньорството, тъй като основният краен продукт на проекта ще бъде електронна образователна платформа за обучение по математика, насочена към нуждите на ученици на възраст от 13 до 19 години.
 Лидерската роля в новото партньорство на представители на педагогическия екип на Първа гимназия е както отговорност и предизвикателство, така и залог за високото качество на реализиране  на проекта.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Активна, атрактивна и интерактивна Европейска е-математика” в Първа гимназия