9 май – ден на ученическото самоуправление в ПГТЛП – Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
9 май – ден на ученическото самоуправление в ПГТЛП – Попово

      На 9 май 2019г. в ПГТЛП гр. Попово се проведе Ден на ученическото самоуправление.Учениците поеха за един ден задълженията на учители и служители в училището.Така те имаха възможност да се включат в учебния процес,което ги постави в ситуации, в които да поемат отговорност за обучението на съучениците си. В рамките на инициативата те организираха учебния процес,  решаваха проблеми, свързани с  учебно – възпитателните и административни дейности.
Наблюденията над проведените учебни часове показаха,че учениците,влезли в ролята на учители,приемат сериозно задължението да проведат учебния час и спазят указанията на преподавателите си. В XI „а“ клас учител по български език и литература бе Даяна Тодорова, която преди да предаде новата тема от урока, зададе много въпроси, с които провокира мисленето на съучениците си.Урокът по философия бе проведен от СтелаХристова от IX „а“ клас,където учениците решаваха казус, свързан с изкуството и провокациите, които то отправя към човека.Изключително интересен бе урокът по български език и литература в VIII „а“ клас, представен от Венета Велимирова, която се  бе подготвила професионално за автора Мигел де Сервантес Сааведра и неговият роман – пародия „Дон Кихот“. В часа по основи на компютърните архитектури урокът бе изнесен от Стефан Ганев от IX „а“ клас, който иновативно представи темата за консуматори на електрическа енергия.Интересен бе урокът по руски език в IX „б“ клас, където Петър Стоянов представи презентация на тема: „9 май – Деньпобедьi“. В часа по материалознание в VIII „г“ клас, 1 група, Александра Недялкова изнесе интерактивен урок, свързан с материалите и тяхното предназначение в модата. Колегите учители за деня бяха направили проверка за присъствието на учениците и я бяха отразили.В този ден в ролята на Директор на училището влезе Петър Петров от IX „а“ клас.Първото голямо междучасие г-н Петров свика оперативка, за да разпредели задачите за деня.Добре се справяше със задълженията си и ЗАС Александра Маркова от IX „а“ клас, която сподели,че работата е интересна,но не толкова лесна.
      От проведените интервюта с учениците стана ясно,че са доволни от проведения Ден на самоуправлението и очакват през следващата учебна година отново да си организираме подобна проява.Учениците имаха възможност да застанат от другата страна на катедрата и да се почувстват в ролята на учители.По – интересно е как самите ученици се видяха в ролята на учители – с добра външна визия, изискващи ред и тишина, за да могат да предадат това, за което се бяха подготвили.Общото впечатление бе,че професията на учителя е много трудна,отговорна, но и емоционално зареждаща.Атмосферата в учебните часове бе ведра и изпълнена с очаквания.
       Процесът на обучение е двустранен и затова учениците се убедиха,че трябва да участват активно и да бъдат съпричастни към усилията на преподавателите.Защото училището ни дава не само знания,но и ни подготвя да бъдем отговорни хора.
 
РАДКА ЧАНКОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
9 май – ден на ученическото самоуправление в ПГТЛП – Попово