9 май – Ден на самоуправлението РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
9 май – Ден на самоуправлението

Страните – членки на Европейския съюз, отбелязват на 9 май Деня на Европа – на този ден преди 62 години е направена първата стъпка на създаването на обединена Европа. На фона на опасността от трета световна война, която би погълнала цяла Европа, през 1950г. френският министър на външните работи Робер Шуман прочита пред международната преса декларация, в която се призовават Франция, Германия и други Европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към европейска федерация“. Затова насреща на лидерите на ЕС в Милано през 1985г. е взето решение 9 май да се чества като Ден на Европа.
В България 9 май е обявен за Ден на Европа с Постановление №54 на Министерския съвет от 29 март 2005г. Оттогава 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа.
Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави, а в нашето училище е повод да проведем Ден на самоуправлението. Това са разпределените длъжности, които заемаха нашите ученици:
Директор – Денислав Иванов – ХI клас
Зам. директор – Мерве Мехмедова - ХI клас
ЗАС – Сенем Зунхаева - ХI клас
Домакин/библиотекар: Фунда Шемсиева - V клас и Ешим Шукриева - ХI клас
Помощен персонал:
1. Гюляй Гюнерова - VI клас
2. Гюлшен Алиева - VI клас
3. Мехмеджан Мехмедов – VIIб клас
4. Джошкун Бахтиаров - VIIа клас
Дежурни ученици – учители:
I етаж – Дерия Нихатова - Х клас
II етаж – Есил Сабриева - VIIа клас
III етаж – Джанер Ведатов - VI клас
Ученическо стълбище: Беркан Басриев - IX клас, Петек Бейсимова - VIIб клас
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
9 май – Ден на самоуправлението