25 март – Ден на търпението РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
25 март – Ден на търпението

25 март – Ден на търпението

       В навечерието на 25 март 2017 г. по традиция във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг бе направена възстановка на един от най-големите християнски празници – Благовещение. Учениците получиха знания за същността на празника, почистиха училищния двор и прескачаха огън за здраве. След това учениците спортуваха, а всички класове получиха грамоти за активно участие в Седмицата на търпението и най вече в Деня на търпението – 25 март.
       На дъските в класните стаи беше написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
        В началото на учебната седмица в рамките на 3 минути учителите обясниха необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето.
       Изработен бе знак -  детелинка, с написани думи- послание за Деня на търпението, който  се популяризира на 25 март – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО – благост, търпение любов, доброта. Всички ученици, както и педагогическия и непедагогическия персонал носиха този знак в Деня на търпението.
       Изработено бе Дърво на търпението, където бяха изписани думи- послания-спокойствие, упоритост, толерантност, постоянство, сдържаност, настойчивост и др., мотивиращи всички към проява на търпение във взаимоотношенията в училище и в обществото.
      Подредено бе  табло с МОТО:“Да следваме смело мечтите си с разумно търпение, упорита воля и всеотдайна обич!“, където учениците оставяха  свои послания: „Смелост и търпение във всяко решение!, „Подавам приятелска ръка!“, „Уважение и търпение!“ и др.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
25 март – Ден на търпението