17 май – Ден на ученическото самоуправление в ПГТЛП – Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
17 май – Ден на ученическото самоуправление в ПГТЛП – Попово

 На 17 май 2017 г. в ПГТЛП се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците поеха за един ден задълженията на учителите и служителите в училището. Така те имаха възможност да се включат в учебния процес, което ги постави в ситуации, в които да поемат отговорност за обучението на съучениците си. В рамките на инициативата те организираха учебния процес,  решаваха проблеми, свързани с  учебно – възпитателните и административни дейности.
           Наблюденията над проведените учебни часове показаха, че учениците, влезли в ролята на учители, приемат сериозно задължението да проведат учебния час и спазят указанията на преподавателите си. В IX „а“ клас  учител по история и цивилизация в 3 учебен час бе Даяна Тодорова, която преди да предаде урока, изпитваше съучениците си. Те приемаха ставащото съвсем сериозно. Урокът по безопасност на движението бе проведен от Кязим Зекимюренов от XI „а“ клас, където учениците решаваха сложен казус по отношение предимство на движението. В кабинета по физика и астрономия Николай Маринов от IX „б“ клас преподаваше урок за ултразвук, като ползваше презентация. Освен това трябваше да реши как да постъпи със закъснелите ученици. В кабинета по български език и литература заместник – директорката Емона Атанасова от X „а“ клас изнасяше урок по литература за Паисий Хилендарски и т.н. Колегите учители за деня бяха направили проверка на присъствието на учениците и я бяха отразили. В този ден в ролята на Директор на училището влезе Митко Димитров от X „а“ клас. Второто голямо междучасие г-н Димитров свика оперативка, а след това с дневник в ръка влезе в час по физика и астрономия с X „а“ клас. Добре се справяше със задълженията си и ЗАС Янка Димитрова от X „а“ клас, която сподели, че работата е интересна, но не толкова лесна.
           От проведените интервюта с учениците стана ясно, че са доволни от проведения Ден на самоуправлението и очакват през следващата учебна година отново да си организираме подобна проява. Учениците имаха възможност да застанат от другата страна на катедрата и да се почувстват в ролята на учители. По – интересно е как самите ученици се видяха в ролята на учители – с добра външна визия (всички бяха официално облечени), изискващи ред и тишина, за да могат да предадат това, за което се бяха подготвили и образът на учителя – ерудит (90% от учениците си бяха изнамерили очила). Общото впечатление бе, че професията на учителя е много трудна, само един ученик сподели, че да си учител по английски език е забавно.
           Атмосферата в учебните часове бе ведра и изпълнена с очаквания. Целта на инициативата бе осъществена – учениците сами се убедиха, че за да се проведе качествен учебен процес, трябва не само добра подготовка, но и да сме подготвени и за всякакви изненади. Урокът трябва да бъде не само интересен, но и полезен и за целта младите колеги използваха интерактивни методи на обучение, различни творчески задачи, кръстословици и др.
           Процесът на обучение е двустранен и затова учениците се убедиха, че трябва да участват активно и да бъдат съпричастни към усилията на преподавателите. Защото училището ни дава не само знания, но и ни подготвя да бъдем отговорни хора.
НЕЛИ ЙОРДАНОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
17 май – Ден на ученическото самоуправление в ПГТЛП – Попово