Забавното  четене РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Забавното четене

На малчуганите от детската градина гостите прочетоха приказката – игра „Голямото приключение на малкото таласъмче“  от Никола Райков. Децата от детската градина споделиха, че знаят много приказки, защото  г-жа Ненчева и г-жа Колева им четат детски книжки всеки ден, но тази приказка им беше непозната.  В приказката-игра те определяха как да се развие действието.
     За да покажат препятствията на таласъмчето, учениците от групата „Читатели – откриватели“ бяха направили карта на приключенията. Всички заедно решаваха накъде да поеме героят и през какви препятствия да премине, за да стигне до успешен край. „Голямото приключение на малкото таласъмче“ има 20 края и 96 различни варианта на действие.
     Книжката за таласъмчето беше една от многото, които четвъртокласниците от „Читатели – откриватели“ представиха на своите приятели от детската градина. Заедно четоха и се забавляваха. Накрая всяко дете залепи листо на Дървото на знанието с името на книжката, която беше разгледало заедно с големите ученици. Дървото бе изработено от „Читателите – откриватели“ от ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово в едно от техните занятия и бе подарено на малчуганите с пожелание да „прочетат“ много книжки и да разлистят Дървото на знанието  с  много листенца.
    Проект  BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Забавното четене