В СУ „В.Левски“ гр. Опака дните от 10 до 14 октомври бяха определени за „Седмица на четенето“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
В СУ „В.Левски“ гр. Опака дните от 10 до 14 октомври бяха определени за „Седмица на четенето“

 Бяха предвидени интересни инициативи, в които се включиха повечето от учениците - литературна среща „Работилница за творческо писане“, гостите  на която бяха Цветанка Иванова и Кольо Бобев - местни творци,  създали книги за родния край и за неговите потомци, малките ученици от Начален етап рисуваха на тема „Моята любима приказка“ и подготвиха кът с известни детски книжки. Заедно с родителите проведоха „маратон на четенето“. Букет, Виктория и Николета 6-ти клас, Фиген, Алис и Ревасие от 7-ми клас и Денислав, Ивана, Мерве, Сенем, Сезен, Арзу и Айлен от 11-ти клас подготвиха откъси от известни произведения, изучавани  в училище и проведоха инициативата „Опака чете“, която имаше за цел да приобщи към идеята на Националната седмица на четенето и гражданите. Направените записи бяха излъчени по училищната радиоуредба и предизвикаха изключителен интерес.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
В СУ „В.Левски“ гр. Опака дните от 10 до 14 октомври бяха определени за „Седмица на четенето“