Урок - практикум в Първо СОУ „Св. Седмочисленици” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Урок - практикум в Първо СОУ „Св. Седмочисленици”

На 24.04.2014г. беше изнесен открит урок - практикум по Плана за дейности на РИО – Търговище. Учениците от XI Б клас на Първо СОУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище и техният преподавател по БЕЛ Керанка Петкова работиха по темата „Очите и душата – образи на човешката същност в интимната лирика на П. Яворов”. Целта на  урока - практикум беше да се демонстрират иновационни подходи и нестандартни практики в обучението по литература, както и да се обменят опит, размисли и идеи в преподаването на този предмет. Интерес предизвика работата в електронната платформа MOODLE, чрез която могат да се задават различни типове задачи за работа и вкъщи, и в училище. Предимствата й са много, но едно от най-важните е, че облекчава комуникацията ученик – преподавател в извънучилищна среда и дава множество възможности за творчество и иновации.
След като се запознаха с емблематични Яворови творби, единадесетокласниците работиха в четири екипа и изследваха художествените послания по зададени въпроси и задачи. Урокът беше подпомогнат с дейности на мултимедия и с интернет сайтове. Учениците работиха с желание и вещина, като показаха знания за автора и интимната му лирика, и умения да заявяват позиция, да работят в екип, да изследват, да обобщават и да докладват аргументирано.
Присъстваха преподаватели по БЕЛ в гимназиален етап от училищата в Търговище и Омуртаг.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Урок - практикум в Първо СОУ „Св. Седмочисленици”