Тържествена родителска среща в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Тържествена родителска среща в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

На 22 май 2019 г., в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Актова зала „Марина Димитрова“ на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово се проведе традиционната тържествена родителска среща с родители на ученици, които имат значими постижения в олимпиади, състезания и конкурси през учебната 2018/2019 година.
Г-н Светослав Минчев, директор на училището, благодари на родителите за незаменимия им принос за постиженията на учениците.Благодарение на съвместната работа на учители и родители, мотото, под което работим–„Възрожденски дух – модерно образование“, е изпълнено със съдържание!
Благодарим Ви, уважаеми родители! Поздравяваме Ви за успехите на децата Ви! Подкрепата, възпитанието и примерът, които те получават в семейството, са в основата на постиженията им! Гордеем се с успехите на нашите ученици! 
Г-н Минчев връчи благодарствени писма на поканените родители, които изразиха удовлетворение от съвместната ни работа.
Срещата продължи с непринудени разговори между родителите и учителите, работили за успехите на учениците, издигнали престижа на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово.
БЛАГОДАРИМ ВИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА 
ЗДУД
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Тържествена родителска среща в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово