СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Антоново реализира нов проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Антоново реализира нов проект

   На 21 октомври в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Антоново пред местната и родителската общност беше представен проект  „Да съхраним духа на етносите жив”, който ще се реализира през уч.2015-16 година. Проектът е финансиран  от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в партньорство с Начално училище „Д-р П.Берон”, с.Изворово и Сдружение „Академика 245”, гр.Антоново. Стойността му  е 14 995 лв.
    Основна цел на проекта е социално включване на учениците от уязвимите етнически общности и групи, обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от  етническите малцинства, чрез осигуряване на качествено образование  в мултикултурна среда - чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от тези малцинства, чрез повишаване квалификацията на учителите за въвеждане и развитие на интеркултурно образование. В дейностите по него ще се включат около 150 деца от начален и среден курс,  40 учители и 25 родители като доброволци.
     По проекта в СОУ -Антоново ще функционират пет клуба: „Фолклор на етносите”, „Млад етнолог” ( ще проучва историята на етносите в  общината чрез срещи с различни хора, пътувания и посещение на музеи и архиви; личните  родови истории на свои членове от трите етноса), „Етномагия”(за песни и танци), „Тайната на кухнята и занаятите на моя етнос” (предимно практически насочен), „Работилница за сръчковци” – за учениците от  начален курс.    Членовете на клубовете ще подготвят представления за традиционни празници, етнофест по време на традиционния антоновски панаир, изложба „Хлябът на моя народ”. Ще се издаде книжка с резултатите от проучванията на клуб „Млад етнолог”.
     В НУ- Изворово ще бъде създаден един клуб ”Фолклор на етносите” в начален курс.
     С учителите ще се проведат три професионално-педагогически тренинга.
     Проектната идея предвижда активно присъствие на родителите в реализацията на дейностите.

 

 Кина Атанасова - Координатор на проекта

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Антоново реализира нов проект