Работно съвещание на директорите на професионалните гимназии от област Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работно съвещание на директорите на професионалните гимназии от област Търговище

Днес в ПГСС "Никола Пушкаров" се проведе работно съвещание на директорите на професионалните гимназии от област Търговище с Кремелита Бонева - Началник на РУО гр.Търговище и Невяна Захариева - ст. експерт ОСО. Обсъдени бяха важни въпроси свързани с качеството на професионалното образование и провеждането на държавните квалификационни изпити като втора матура.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работно съвещание на директорите на професионалните гимназии от област Търговище