Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов”

В Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР в ПГТХВТ”Алеко Константинов” гр. Търговище са включени 28 ученика и практиката стартира за всички едновременно на 06.03.2018 г.
Практиките се провеждат в 4 фирми, както следва:
1.„СТРОЙЕКСПРЕС - НН" –Търговище в хотелите „Терра Европа” и  „Мизия” – 8 ученика.
2.„Интерресторант-Янакиев стил” ЕООД - Търговище в ресторант ”Нова Мизия” – 8 ученика.
3.„Крини” ООД - Търговище в механа „Капана” – 4 ученика
4.„Григорови” ООД-Тще – в сладкарски цех „Златна рибка” – 8 ученика
Практиките се наблюдават от 5 наставника и 3-ма учители
 
Функционален експерт/директор/:
инж.Илия Беров
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов”