Полезна информация за квалификацията на учителите РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Полезна информация за квалификацията на учителите

Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски“
 
Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение към ШУ „Епископ К. Преславски“
 
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет – Стара Загора
 
Център за развитие на човешките ресурси:
info@hrdc.bg
 
НИОКСО:
 
МОН:
 
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Полезна информация за квалификацията на учителите