ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

В периода от 07.06.до 09.06.2019 г. се проведе поредното обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. Обучението се проведе в град Русе и в него участваха педагогически специалисти от две училища от област Търговище – Профилирана гимназия „Христо Ботев”, гр. Попово и Основно училище „Васил Левски”, с. Славяново. Обучението е от тематично направление „Позитивна училищна среда” на тема „Създаване на позитивна среда – управление на конфликтите и агресията в учебно заведение”. Формата на обучителната програма е частично присъствена и включва 48 академични часа обучение, от които 24 присъствени и 24 дистанционни. 
Избраната от педагогическите специалисти обучителна програма разглежда причините за възникване на негативни конфликти в процеса на комуникация между учители - родители - деца и ученици и възможностите за тяхното преодоляване, както и начини да се предотврати тяхното разрастване до агресивни прояви. Участниците в обучението получават информация по всички тези въпроси и възможности практически да приложат техниките за решаване на конфликтни ситуации, и справяне с агресията в учебното заведение.
Усъвършенствани са комуникативните компетентности на педагогическите специалисти, като: умения за разпознаване на конфликти, умения за намеси в помирителния процес, умения за работа в екип, емоционална устойчивост, преодоляване на гнева и раздразнението в образователната среда. В обучението е включено усвояването на умения за прилагането на комуникативните и етичните норми при общуване.
    Участниците в обучението ще получат удостоверения с 3 кредита.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"