І награда за Мария Златкова от ПГТЛП Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
І награда за Мария Златкова от ПГТЛП Омуртаг

          Мария Златкова Тодорова  от XІ а клас на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг спечели І награда в  национален конкурс за есе на тема: ”Что я знаю о России?”. Конкурсът е организиран от Центъра по русистика и Катедрата по руски език към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски ” и има за цел да обедини всички ученици от 11 и 12 клас на средните общообразователни училища и професионалните
гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, да обогати знанията им в тази област.
          Изпратено е благодарствено писмо от Декана на Факултета по хуманитарни науки проф. д.ф.н. И. Савова до Директора на училището инж. Генчо Генков.

Генчо Генков
Директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
І награда за Мария Златкова от ПГТЛП Омуртаг