Национално ученическо четене на Чудомирови разкази РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национално ученическо четене на Чудомирови разкази

Учениците от 6-а клас се включиха  в националното ученическо четене на Чудомирови разкази
За първи път тази година учениците от VІ а клас на ІV ОУ „Иван Вазов” гр. Търговище се включиха в Националното ученическо четене на Чудомирови разкази „Да открием Чудомир”.
    На организираната на 20.03. изява , Йоана Ростиславова и Есил Ибрямова , чрез изготвената от тях презентация  запознаха съучениците си с живота и творчеството на големия български писател Димитър Чорбаджийски – Чудомир.
Предварително учениците от класа  бяха  прочели разказа „ Не е куче като куче”, а Никола Тихомиров, Павлин Венциславов и Шенер Алиева представиха разказа „ Предметно обучение”, който предизвика много усмивки и емоции у всички. Четенето завърши с прочит и коментар на някои от „крилатите” мисли на писателя.Най-много дебати и размяна на мнения предизвикаха мислите: „ Една лъжа може да обиколи света, докато истината още си връзва обувките” и „Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говореха само това, което са добре премислили”
Така, под ръководството на своите учители Дияна  Дунчева – преподавател по български език и литература и Светла Тодорова – учител ЦДО, учениците наистина  откриха чудния свят на Чудомировите разкази.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национално ученическо четене на Чудомирови разкази