Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.

Във връзка със Заповед № РД 09-1505 от 30.09.2014 година на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/2015 година от 22 до 23 ноември 2014 година в град Шумен ще се проведе Националният есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.
При желание за участие до 6 ноември 2014 година уведомете старши експерта по математика, информатика и информационни технологии, който ще извърши регистрацията и  заявката.

Маргарита Гаджовска
ст.експерт по МИИТ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.