На  16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
На 16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

 На  16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. В обучението на тема: „Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценка на учебните резултати. Модели на учебно занятие.” участваха 19 педагогически специалисти от IV Основно училище „Иван Вазов” гр.Търговище. Формата на обучителната програма е частично присъствена и е с продължителност 32 академични часа. Обучението се реализира от Сдружение „Алтернатива за теб” гр. В. Търново. Програмата е предназначена за педагогически специалисти в прогимназиален и  гимназиален етап и включва алтернативни методи на преподаване, както и постигане и измерване на резултатите на учениците. Участниците в обучението ще получат удостоверения с 2 кредита.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
На 16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.