left-shadow
 Моята мечта РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Моята мечта

  На 25.04. в  сградата на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий“ Попово , бе открита изложба от рисунки на ученици със СОП.Над 40 деца от област Търговище ,обучаващи се интегрирано в ОУ“П.Р.Славейков“и ОУ“Иван Вазов“-Търговище и ОУ“Н.Й.Вапцаров и ОУ“Св.Климент Охридски“-Попово,участваха в конкурс за рисунка.Различните деца с фантазия и творчество представиха своите мечти. Изложбата създаде усещането за широта на индивидуалния свят и творческата инициатива на децата , без значение от техните обективни възможности.
  Ангел Ангелов – ресурсен учител в ОУ“Св.Кл.Охридски


down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Моята мечта
right-shadow