Работна среща по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работна среща по проект "Твоят час"

Състоя се работна среща по Проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работна среща по проект "Твоят час"