ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА

 ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ И ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

1. Приемане на документи - от 03 май до 19 май 2017 г. от 9.30 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч., в стая № 1 на РУО - Търговище.

2. Заседание на комисията за насочване: на 26.05.2017 г., от 09.30 часа  - за учениците след завършено основно образование (след VII и VIII клас).

На  29.05.2017г., от 13.30 часа до 16.30 часа комисията ще отговаря на въпроси на родители и ученици.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА