Бинарен урок по математика и информационни технологии във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Бинарен урок по математика и информационни технологии във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

На 30.10.2015 г. Във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ се проведе бинарен урок по математика и информационни технологии на тема „Използване на специални математически знаци и уравнения“ с учениците от 10 „в“ клас, профил „Природоматематически“. Главен учител по математика госпожа Виолета Драганова постави задача квадратно неравенство, което учениците решиха математически. Под ръководството на старши учител по информатика и ИТ госпожа Венка Петрова, с помощта на вградения редактор за формули (Equation Editor),учениците изписаха решението на задачата и извършиха обмен с други приложения, като съставиха електронната таблица и чрез диаграма (Scatter(X,Y)) построиха графиката на квадратната функция - парабола.
          На урока присъстваха госпожа Галя Панайотова – директор на училището- и госпожа Галина Йорданова – помощник-директор и преподавател по математика. Те наблюдаваха работата на учениците и се увериха, че използването на ИКТ по математика води до усъвършенстване на знанията на учениците и повишаване на дигиталната им компетентност.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Бинарен урок по математика и информационни технологии във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище