„Академици първокласници“ подготвят във Второ СУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Академици първокласници“ подготвят във Второ СУ Търговище

          „Лятна академия за първокласници“ организираха за поредна година педагогическите специалисти във Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Това е иновативна педагогическа практика за плавен преход на децата от детската градина към училището. От 07.09. до 09.09.2016 г. децата се запознаха със своите учители и съученици, разгледаха класните си стаи, поиграха на училищния двор.
          „Първолакът трябва да измени много от досегашните си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на интелектуална активност и социално поведение, при това в напълно непозната обстановка. Ние много разчитаме на помощта на родителите, които имат готовност да подкрепят децата си в този адаптационен период“ – сподели Пламен Иванов – заместник-директор в училището.
          За обучението, възпитанието и социализацията на първокласниците ще се грижат техните учители Галя Георгиева, Живка Жекова, Даниела Лазарова, Янка Йорданова, Люба Колева, Наталия Симеонова, Гюлфие Велиева, Радка Атанасова.
           На добър час на нашите „академици първокласници“!
 
Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Академици първокласници“ подготвят във Второ СУ Търговище