21-во Национално ученическо състезание в направленията РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
21-во Национално ученическо състезание в направленията "Счетоводство" и "Стартиране на малък бизнес"

 На 10.03 2017г. в СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов се проведе 21-то Национално ученическо състезание в направленията "Счетоводство" и "Стартиране на малък бизнес". В това състезание взеха участие ученици от 11 клас Професия "Икономист" на ПГСС "Никола Пушкаров". Те се представиха отлично в направление "Счетоводство" като попълваха счетоводни документи, съставяха счетоводни статии, изготвяха оборотна ведомост и демонстрираха умения за контролна функция на счетоводството. В направление "Стартиране на малък бизнес" учениците работиха в екип и даваха предложения за стартиране на собствен малък бизнес. Трето място (от 18 отбора) получи фирмата "Пухче" ООД с участие на Айджан Ибраимова от 11б клас. Всички ученици са наградени от Стопанската академия със сертификати, с които са записани за студенти в нея по избрана от тях специалност. Това е заслужена награда за положените от тях труд и старание.

Теменуга Тодорова
Директор на ПГСС
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
21-во Национално ученическо състезание в направленията "Счетоводство" и "Стартиране на малък бизнес"