Заповеди по дейността РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заповеди по дейността

Заповед  № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО - Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво
 
 
 
 
 
 
 


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповеди по дейността