РУО - структура РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
РУО - структура

 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕTO - ТЪРГОВИЩЕ


СТРУКТУРА


ЕЛКА СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - Търговище
стая № 201, тел. 0601/62834
rio_targovishte@mon.bg
                        
 
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"                    

СВЕТЛАНА САВОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АПФСИО         
стая № 215, тел. 0601/62837, вътр. 115    
e-mail: riotg@abv.bg, ssulevska@abv.bg

СВЕТЛАНА ДОБРЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ        
стая № 212, тел. 0601/62835, вътр. 112    
e-mail: riotg@abv.bg
        
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
стая № 214, тел. 0601/62837, вътр. 114        
e-mail: riotg@abv.bg

ВИОЛИНА ВОЙНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА
стая № 214, тел. 0601/62837, вътр. 114        
e-mail: riotg@abv.bg

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ        
стая № 213, тел. 0601/62835, вътр. 113    
e-mail: riotg@abv.bg, tzveta_sim@abv.bg

ДИАНА ЦВЕТАНОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-КАСИЕР
стая № 201, тел. 0601/62837    
e-mail: riotg@abv.bg

ДАНЧО ДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР-ДОМАКИН
стая № 212, тел. 0601/62835, вътр. 112    
e-mail: riotg@abv.bg

            
ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ"

СТЕФАН СТАНЧЕВ 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОМДК
стая № 202, тел. 0601/62837, вътр. 102    
e-mail: riotg@abv.bg, steven_st@abv.bg

НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 204, тел. 0601/62836, вътр. 104
e-mail: riotg@abv.bg; neviana2002@abv.bg

ГАЛИНА ДИМИТРОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 204, тел. 0601/62836, вътр. 104
e-mail: riotg@abv.bg

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 205, тел. 0601/62836, вътр. 105
e-mail: riotg@abv.bg 

СИМЕОН СИМЕОНОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
стая № 205, тел. 0601/62836, вътр. 105
e-mail: riotg@abv.bg 

ЛЮБА КОЛЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП
стая № 203, тел. 0601/62837, вътр. 103
e-mail: riotg@abv.bg

СИМОНА ПАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
стая № 206, тел. 0601/62836, вътр. 106
e-mail: riotg@abv.bg, 

МАРГАРИТА ГАДЖОВСКА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО МАТЕМАТИКА
стая № 208, тел. 0601/62836, вътр. 108
e-mail: riotg@abv.bg, gadjovska@abv.bg

МАРИАНА ПЕТКОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ    
стая № 208, тел. 0601/62836, вътр. 108
e-mail: riotg@abv.bg, mar_st@abv.bg

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ
стая № 207, тел. 0601/62836, вътр. 107
e-mail: riotg@abv.bg 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
стая № 207, тел. 0601/62836, вътр. 107
e-mail: riotg@abv.bg, mem.61@abv.bg                                                                                      


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
РУО - структура