Полезни връзки РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Полезни връзки

Министерски съвет на Република България Държавна агенция за закрила на детето 

Агенция за социално подпомагане

Национален исторически музей


Министерство на младежта и спорта
 
Център за контрол и оценка на качеството на  училищното образование (ЦКОКО)
Министерство на културата, Програма за закрила на деца с изявени дарби Админ Софт 
Портал на Съвета на Европа
 
Делегация на Европейската комисия
 
Национален институт за обучение и квалификации в системата на образованието 
  Национален център за информация и документация 
Конфедерация на труда подкрепа  Знам.бг - Българският портал на знанието
                                                                                   

                                                                         

            

                                   
                                                   
                       
                                                   
                                                                                         
                                   

                                          


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Полезни връзки