Декларации, чл.12 ЗПУКИ директори РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Декларации, чл.12 ЗПУКИ директори

РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Община Населено място Училище Име, презиме, фамилия   и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
Антоново Антоново Средно училище  "Свети Свети Кирил и Методий" Мария Асенова Михайлова 1649/21.07.2010 г., 1650/21.07.2010 г.  да
Антоново Изворово Начално училище "Д-р Петър Берон" Ангелина Каменова Ангелова 1651/21.07.2010 г., 1652/21.07.2010 г.  да
Антоново Стеврек Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Юксел Хюсеинов Махмудов 1681/23.07.2010 г., 1682/23.07.2010 г., 2717/28.12.2010 г., 01/01.04.2015 г., 54/29.03.2017 г.  да
Антоново Трескавец Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Фатме Османова Алиева 35-2/16.01.2009 г.   не
Омуртаг Беломорци Основно училище "Георги Бенковски" Диана Стойкова Стоянова 28-5/21.01.2009 г.  не
Омуртаг Врани кон Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"  Сейфидин Шекибов Ереджебов 28-8/26.01.2009 г., 2154/21.09.2010 г., 1305/04.07.2013 г. не
Омуртаг Зелена морава Основно училище "Христо Ботев" Емилия Бончева Стефанова 1653/21.07.2010 г., 1654/21.07.2010 г.  не
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева 02/08.06.2015 г., 03/08.06.2015 г.  не
Омуртаг Обител Основно училище   "Христо Смирненски" Зюлейха Халилова Якубова 28-7/23.01.2009 г.  не
Омуртаг Омуртаг Първо начално училище "Христо Смирненски" Стелиян Иванов Борисов 28-6/23.01.2009 г.   да
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище  "Васил  Левски" Татяна Петрова Петрова 28-4/15.01.2009 г., 2544/29.11.2010 г., 1818/23.09.2013 г. не
Омуртаг Омуртаг Профилирана гимназия "Симеон Велчев" Димитър Христов Димитров 28-10/27.01.2009 г.   не
Омуртаг Омуртаг Основно училище  "Акад. Даки Йорданов" Теодора Цветанова Витова 1636/19.07.2010 г., 1637/19.07.2010 г.  да
Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия   по транспорт и лека промишленост Райна Стоянова Борисова 36/29.07.2016 г. , 37/29.07.2016 г.   да
Омуртаг Плъстина Основно училище   "Д-р Петър Берон" Мустафа Ахмедов Ваклев 28-9/26.01.2009 г.   не
Опака Голямо градище Основно училище   "Алеко  Константинов" Джошкун Сабриев Феимов 33-2/23.01.2009 г.  не
Опака Крепча Основно училище  "Васил Левски" Седат Фехимов Мехмедов 1683/23.07.2010 г., 1684/23.07.2010 г., 1289/28.06.2013 г.  не
Опака Опака Средно училище  "Васил Левски" Борислав Петров Борисов 33-3/26.01.2009 г.  не
Попово Водица Основно училище    "Отец Паисий" Атанас Стефанов Атанасов 37-7/22.01.2009 г.   не
Попово Зараево Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Петър Йорданов Стоянов 1621/19.07.2010 г., 1622/19.07.2010 г.  да
Попово Ломци Основно училище " Христо Ботев"  с. Ломци Ахмед Сюлейманов Сеидов 37-8/26.01.2009 г.  не
Попово Попово Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Румен Коев Рачев 37-11/30.01.2009 г.   да
Попово Попово Основно училище "Свети Климент Охридски" Кармелина Панайотова Колева 37-6/21.01.2009 г.   не
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев 46/30.12.2016 г., 47/30.12.2016 г.  не
Попово Попово Профилирана гимназия "Христо Ботев" Венелин Николов Лазаров 37-10/29.01.2009 г.   не
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова 2758/17.12.2014 г., 2759/17.12.2014 г.  да
Попово Попово Професионална гимназия   по селско стопанство Теменуга Иванова Тодорова 175//03.02.2010 г., 176//03.02.2010 г., 1552/31.08.2011 г.  да
Попово Садина Основно училище "Христо Ботев" Илка Банева Дечева 1617/19.07.2010 г.,  1618/19.07.2010 г.  да
Попово Светлен Основно училище  "Антон Страшимиров" Биляна Неделчева Милева 05/11.08.2015 г.; 06/11.08.2015 г. не
Попово Славяново Oсновно училище " Васил Левски " Боряна Ламбова Николова 58/01.09.2017 г. 
59/01.09.2017г.

не
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов 14/01.10.2015 г., 15/01.10.2015 г. не
Търговище Голямо ново Основно училище  "Георги  Стойков Раковски" Стилиана Николова Димитрова 24-5/13.01.2009 г.  не
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Снежана Димитрова Мисирджиева 43/01.09.2016 г., 44/01.09.2016 г.  да
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова 11/15.09.2015 г., 12/15.09.2015 г.  да
Търговище Лиляк Основно училище "Христо Ботев" Мария Манева Иванова 136/24.01.2013 г., 137/24.01.2013 г.  не
Търговище Макариополско Основно училище   "Христо Ботев" Милчо Василев Манев 1667/22.07.2010 г., 1668/22.07.2010 г.  да
Търговище Надарево Основно училище   "Паисий  Хилендарски" Веселин Добринов Николов 140/24.01.2013 г., 141/24.01.2013 г.
 не
Търговище Надарево Основно училище "Паисий Хилендарски" Димитрина Иванова Йорданова 64/25.09.2017г.,
65/25.09.2017г.
не
Търговище Подгорица Основно училище "Отец Паисий" Женя Петрова Тодорова 24-9/15.01.2009 г.  не
Търговище Търговище Първо основно училище   "Христо Ботев" Димитър Кънчев Алексиев 24-1/12.01.2009 г.,              24-1/14.01.2009 г., 965/05.05.2010 г., 546/22.03.2013 г., 52/07.03.2017 г. не
Търговище Търговище Второ основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Таня Пенчева Петкова 1693/26.07.2010 г., 1694/26.07.2010 г., 53/10.03.2017 г.  да
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Анета Иванова Куманова 1690/26.07.2010 г., 1691/26.07.2010 г.   не
Търговище Търговище Трето основно училище
"Петко Рачов Славейков"
Веселин Добринов Николов 60/19.09.2017г.,
61/19.09.2017г.
не
Търговище Търговище  Четвърто основно училище  "Иван Вазов" Бойка Йорданова Сотирова 1695/26.07.2010 г., 1696/26.07.2010 г., 45/21.10.2016 г. не
Търговище Търговище Спортно  училище  "Никола Симов" Кольо Йовчев Калев 1673/22.07.2010 г., 1674/22.07.2010 г., 2608/26.11.2014 г. не
Търговище Търговище Първо средно училище "Свети Седмочисленици" Севдалина Петкова Зафирова 24-4/13.01.2009 г., 03/03.01.2011 г. не
Търговище Търговище Профилирана гимназия с   изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" Атанас Петков Цанев 1669/22.07.2010 г., 1670/22.07.2010 г.  не
Търговище Търговище Професионална гимназия по  икономическа информатика "Джон Атанасов" Георги Димитров Николов 1627-8/16.01.2009 г.   не
Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" Николай Иванов Николов 1548/13.07.2010 г., 1549/13.07.2010 г. не
Търговище Търговище Професионална гимназия    по електротехника и строителство Иваничка Величкова Дянкова 1627-12/23.01.2009 г.   не
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Илия Тодоров Беров 1627-1/06.01.2009 г., 1627-1/14.01.2009 г.  да
Търговище Търговище Професионална гимназия   по земеделие Живко Златков Жеков 1627-4/08.01.2009 г., 1627-4/14.01.2009 г. не
Търговище Търговище Второ  средно училище   "Професор Никола Маринов" Анета Иванова Куманова 62/20.09.2017г.,
63/20.09.2017г.
не


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Декларации, чл.12 ЗПУКИ директори